Jan Berdyszak
Stanisław Fijałkowski
Bronisław Kierzkowski
Danuta Lewandowska
Andrzej Nowacki
Janusz Orbitowski
Roman Owidzki
Erna Rosenstein
Andrzej Szewczyk
Bogusław Szwacz