Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski

Kompozycja, 1959, akwarela, papier, 20 x 17 cm

Dwie prace Stanisława Fijałkowskiego znajdujące się w kolekcji pochodzą z 1959 roku, a więc wczesnego okresu twórczości, który cechowało odważne wykorzystanie kolorów i surrealistyczny klimat. Obydwie prace są studiami projektowymi muralu, który miał powstać w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, stylem przypominające nieco prace Klee i Kandinsky’ego. Widniejące na pracach otwory odzwierciedlające potencjalne otwory okienne budują ich przestrzenność, nietypową dla twórczości Fijałkowskiego. Jednocześnie, prace korespondują z pracami Jana Berdyszaka, w których puste przestrzenie są kluczową częścią kompozycji.